דוד וקסלר | עלילות פוחזים בעיר הלבנה

2023 | טכניקה מעורבת, מיצב השתתפותי