תנאי שימוש

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר מוזיאון העיר תל אביב-יפו ("האתר" ו"המוזיאון" בהתאמה). את האתר ואת המוזיאון מפעילה ומנהלת עיריית תל אביב-יפו. האתר פועל בכתובת האינטרנט www.taycm.org.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעת המוזיאון. פרטים ליצירת קשר עם המוזיאון מפורטים בתחתית תנאים אלה.

השימוש באתר, ובכלל זה בתכניו ובשירותים שהוא מציע, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המוצגים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות וכללים נוספים שייתכן שיוצגו בפנייך בעת שתשתמש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). 

אתה מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בעיון רב, שכן הם מגדירים את זכויותייך וחובותייך בנוגע לשימוש באתר (ובכלל זה העלאת סיפורים מטעמך לאוסף הסיפורים של המוזיאון). תשומת ליבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת וכי מוטלת עליך החובה להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, אתה מתבקש להימנע מהשימוש באתר, או במדור הרלבנטי.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכיו"ב). המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מיועדים, כמובן, לכל המינים במידה שווה.

במסמכים המחייבים משמעות המונח "תוכן" או "תכנים", לרבות תוכן שתטען לאוסף הסיפורים של המוזיאון, היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם (כגון סרטוני וידאו אודיו-ויזואליים) או חלק מהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

האתר עשוי לכלול תרגום של תכניו, או חלק מהם, לשפות שונות. בכל מקרה של סתירה בין תוכן האתר בשפה העברית לבין תוכנו בכל שפה אחרת, הנוסח בעברית הוא הנוסח המחייב.

על המוזיאון והאתר בתמצית

בשלהי שנת 2023 מוזיאון העיר תל אביב-יפו המחודש צפוי לפתוח את שעריו כמרכז תרבות עירוני עדכני, שתכליתו לחבר בין מורשת עירונית - ציבורית ופרטית, חדשנות אורבנית ויצירה עירונית חדשה. המוזיאון נועד לפעול כזירה ציבורית משתפת, ולשמש כמרחב מוזיאוני דינמי שיציג תערוכות מתחלפות, שתתבססנה על הנראטיב של העיר, על התושבים והתושבות שחיים בה ועל הסיפורים שמרכיבים אותה. 

אתר המוזיאון משמש כשער גישה מקוון למוזיאון ונועד לספק ולמסור לתושבי העיר, למבקרי המוזיאון, ולציבור הרחב, מידע ופרטים על המוזיאון והפעילות בו. בין היתר כולל האתר מידע ופרטים על אירועים שעורך המוזיאון (לרבות מועד, מיקום, עלות – ככל וישנה, פרטים על הנגשה ועוד); מידע על תערוכות המוזיאון (לרבות תערוכות מתחלפות, תערוכות קבע ותערוכות עבר); פעילויות חינוך וקהילה במוזיאון; מגזין, מאמרים ותוכן עיוני ומקצועי; פרטים על שעות הפעילות, ועוד.

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום כלשהו. ככל והאתר יאפשר מכירת מוצרים או שירותים, יצוין הדבר במפורש בגוף האתר, או שהאתר יפנה אותך לעמוד / אתר חיצוני שבו ניתן לבצע רכישה כאמור, בכפוף לתנאים שבאותו עמוד / אתר חיצוני.

אוסף הסיפורים – הסיפור שלך הוא חלק מהעיר – אתר המוזיאון כולל גם את אוסף הסיפורים של העיר, במסגרתו המוזיאון מזמין את הציבור הרחב ואת מבקרי האתר להעלות את הסיפור האישי שלהם על העיר תל אביב-יפו לאוסף הסיפורים של המוזיאון. אוסף הסיפורים של המוזיאון הוא סך המעשים, החוויות, החלומות, והאירועים שקרו לתושבי העיר, אוהביה, יוצריה, לאנשים שחיו בה בעבר, שחיים בה כיום ושיחיו בה בעתיד. אוסף הסיפורים כולל סיפורים רבים ומגוונים על-אודות העיר והוא מבוסס על ריבוי מקורות (ארכיונים, הציבור הרחב, אומנים, יוצרים, הפקה ייעודית, מערכת החינוך, מוסדות תרבות, ועוד). 

האתר משמש, בין היתר, ככלי מקוון לצורך איסוף הסיפורים של תושבי העיר והצגתם. בין היתר, האתר מציג כלים ותוכן שינחו אותך כיצד לבנות ולכתוב את הסיפור שלך, הנקודות החשובות להתמקד בהן וקהל היעד שעבורו יש להנגיש את הסיפור. 

למוזיאון מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. 

המוזיאון מעמיד לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים וכן אנו מפנים את משתמשי האתר לערוצי מדיה חברתית שונים של המוזיאון, כגון העמודים שמפעיל המוזיאון ב- Facebook, TikTok, Instagram ועוד. השימוש בשירותים המקוונים הללו נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף להסכמים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותן של כל אחת מהפלטפורמות הללו (שאינן מטעמו של המוזיאון או בשליטתו).

השימוש באתר

אתה רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת של המוזיאון לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן)  –

 • אתה רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים, אישיים וחינוכיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין במפורש אחרת;

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;

 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה;

 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;

 • אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

המוזיאון לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את המוזיאון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

רישום והעלאת סיפורים

האתר מיועד לציבור הרחב. עם זאת, מדורי האתר המחייבים רישום, מסירת פרטים, או טעינת תוכן, מיועדים למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד, או בהתאם להוראות הדין. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה בעת השימוש באילו משירותים אלה.

השימוש באתר והצפייה בתכנים שהוא מציג אינם כרוכים ברישום. עם זאת, העלאת וטעינת הסיפור שלך לאוסף הסיפורים של המוזיאון תחייב אותך להשלים הליך רישום קצר הכולל מסירת פרטים אישיים ומזהים (שם מלא, כתובת דוא"ל) ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין, ובפרט פרטים על הסיפור שתטען לאתר (הרגש שמביע הסיפור, היכן התרחש הסיפור – לרבות בדרך של סימון על מפת העיר, מתי התרחש הסיפור – תאריך / תקופה, וכן הוספת הטקסט החופשי של הסיפור עצמו). 

תוכל גם לטעון קובץ בעל זיקה לסיפור, כגון קובץ אודיו, וידאו, או קובץ אודיו-ויזואלי. ככל ותהיינה מגבלות טכניות על-אודות סוגי הקבצים שניתן לטעון לאתר ונפח הקבצים המקסימלי, אלא יפורטו בגוף האתר. ייתכן ובמהלך מסירת פרטייך תידרש לאשר באופן פעיל את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים. תוכל להשלים את הרישום ולהעלות את הסיפור שלך לאחר מסירת הפרטים המתבקשים ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים. המוזיאון עשוי ליצור עמך קשר ולשלוח לך עדכונים בדוא"ל בנסיבות כגון קליטת הסיפור במערכות האתר, עריכת הסיפור במידת הצורך, ופרסומו באתר המוזיאון.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, הן על עצמך והן ביחס לסיפור שתעלה. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות האתר, לסכל את הצגת הסיפור שלך ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.  

המידע שתמסור יישמר על-ידי המוזיאון. המוזיאון ישתמש בפרטיך בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים ומתנאים אלה. 

דיוור שיווקי ועלון מידע (ניוזלטר) – כחלק מהליך הרישום, או באזורים ייעודים באתר המאפשרים רישום לקבלת עלון מידע (ניוזלטר), יתאפשר לך לסמן את הסכמתך המפורשת לקבלת עלון מידע ודברי פרסומת מהמוזיאון או מי מטעמו, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (הידוע בכינוי "חוק הספאם"). דברי הפרסומת ועלון המידע ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת למוזיאון במהלך ההרשמה, או בכל יצירת קשר נוסף שלך עם המוזיאון או בעת רישום לקבלת עלון המידע. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למוזיאון על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אלייך, ככל ויישלחו.

המוזיאון רשאי שלא לאפשר לך להשתמש במדורי האתר הטעונים רישום, לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור, רשאי המוזיאון לחסום את גישתך למדורים אלה, או לבטל את רישומך, בכל אחד מהמקרים הבאים  –

 • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במוזיאון או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של המוזיאון;

 • אם השתמשת באתר, בשירותיו, או באילו מתכניו כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

 • אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים;

 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;

 • אם יש לך חוב כספי למוזיאון ולא פרעת אותו במועד.

תוכן גולשים באתר (סיפורי המשתמשים)

כאמור, המוזיאון מזמין את הציבור הרחב ואת מבקרי האתר להעלות את הסיפור האישי שלהם על העיר תל אביב-יפו לאוסף הסיפורים של המוזיאון, והוא עשוי לאפשר למשתמשי האתר לטעון אליו תכנים נוספים בעתיד, במדורים שיאפשרו זאת. תכנים אלה יתפרסמו באזורים המיועדים לכך – במוזיאון, באתר, או בכל פרסום אחר מטעם המוזיאון, לרבות בכל מדיה, קיימת או עתידית - בין כשלעצמם, ובין ביחד עם תכנים מטעם המוזיאון. מסירת או טעינת סיפורים לפרסום אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

המוזיאון מעודד את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה ומפרה, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך לפרסם תוכן וסיפורים, רשאי המוזיאון לבדוק את התוכן קודם לפרסומו, אך הוא אינו חייב לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי המוזיאון באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים, פוגעניים על פניהם, או שאינם הולמים את רוחו של המוזיאון, ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

בעת שאתה טוען ומפרסם תוכן כמפורט לעיל, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ולטעון לאתר את התכנים הבאים  –

 • כל תוכן שהוא שקרי או מטעה;

 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;

 • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

 • כל תוכן שהוא לשון הרע על אדם, או הפוגע בשמו הטוב, או בפרטיותו (מבלי שניתנה הסכמתו מדעת לכך);

 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

 • כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות, או לאפליה פסולה;

 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, או כל תוכן שאינו הולם את רוח המוזיאון והאתר, אופיים או מטרותיהם;

המוזיאון רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתו, לרבות בכל עת שימצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים, או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשים בו, במוזיאון או במי מטעמו. 

החליט המוזיאון לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – רשאי הוא לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו, ובכלל זה לקצרו, להוסיף לו כותרות מתאימות, לשלבו עם תכנים נוספים ועוד. המוזיאון אינו מתחייב לציין את שמך ופרטייך כמקור התוכן שמסרת, אך הוא רשאי לעשות כן לפי שיקול דעתו. התוכן שתמסור לפרסום עשוי להיות חשוף לכל משתמשי האינטרנט ומבקרי המוזיאון והאתר. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך, ככל ויתקבלו, בעקבות פרסום התוכן.

המוזיאון מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמו של המוזיאון ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

קישורים

אתה עשוי למצוא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי המוזיאון, או מטעמו, והמוזיאון אינו שולט או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת המוזיאון לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד להם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים וכו'. המוזיאון אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. המוזיאון איננו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והוא רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו.

פרטיות

המוזיאון מכבד את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. 

תכנים בעלי אופי מסחרי

המוזיאון עשוי להציב באתר, לפי שיקול דעתו, תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי, לרבות תכנים שמקורם בתומכים ונותני חסות. המוזיאון לא יישא בכל אחריות לתכנים בעלי אופי מסחרי שיפורסמו במסגרת האתר מטעם צדדים שלישיים. המוזיאון אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים בעלי אופי מסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים העשויים להיות מוצעים למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר, תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. המוזיאון אינו צד לכל עסקה כזו ולא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותו.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר משתמשי האתר) הן של המוזיאון בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו למוזיאון להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמוזיאון או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

המוזיאון אינו טוען לבעלות בתוכן שאתה טוען ומוסר לפרסום, כגון סיפורים שתעלה לאוסף הסיפורים. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תוכן לפרסום, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בו וכי אתה רשאי למסור אותו לפרסום ולהקנות למוזיאון זכויות שימוש בו. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתוכן שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שאתה בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התוכן לפרסום ולתת בו זכויות שימוש למוזיאון. המוזיאון לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתוכן.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כאשר אתה מוסר סרטוני וידאו לפרסום, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתם כדין של כל המצולמים במסגרת הפרסום (וככל ומדובר במצולמים קטינים – את הסכמת הוריהם או נציגיהם החוקיים), בין היתר ביחס לצילומם, השימוש בדמותם ובזהותם במסגרת הפרסום והשימוש בסרטוני הוידאו המציגים אותם בהתאם לרישיון שהענקת למוזיאון.

במסירת התוכן לפרסום אתה מקנה למוזיאון רישיון-חינם, בלתי-חוזר, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתוכן כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, לרבות במוזיאון, באתר המוזיאון, בכל נגזרת שלהם, וכן בכל מדיה שהיא או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למוזיאון ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט'), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

המוזיאון מכבד את קניינם הרוחני של אחרים. אם אתה סבור כי נעשה שימוש ביצירתך באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, אתה מוזמן ומתבקש ליידע את המוזיאון על כך מיידית, באמצעות כל אחד מפרטי יצירת הקשר המפורטים להלן. צעדים שינקוט המוזיאון, ככל שינקוט, בהסתמך על מידע שיועבר לידיו, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותו של המוזיאון, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיו, מנהליו והפועלים מכוחו או בשמו.

השימוש באתר ובכל תוכן או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והמוזיאון לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו, לרבות אוסף הסיפורים.

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם – AS IS. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המוזיאון בגין תכונות התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

המוזיאון אינו מתחייב כי לתכנים שתפרסם באתר, או באמצעותו, תהיה היענות, ככל והמוזיאון יאפשר לך לפרסם תכנים כאמור. המוזיאון אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם ולכן לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. המוזיאון לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שתפרסם.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים המתפרסמים באתר, או השימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. המוזיאון אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, ככל ומתפרסמים, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. המוזיאון לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.

המוזיאון אינו מתחייב ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי המוזיאון, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המוזיאון או אצל מי מספקיו.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את המוזיאון, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בהיקף סביר – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את המוזיאון, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש שעשית באתר.

שינויים והפסקת פעילות

המוזיאון רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המוזיאון בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

המוזיאון יהיה רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, יפרסם המוזיאון הודעה מקדימה באתר על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק המוזיאון את התכנים והמידע הכלולים באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי במסמכים המחייבים

המוזיאון רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, או כל אחד מהמסמכים המחייבים. אם נבצע במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, אנו עשויים לפרסם על כך הודעה באתר, או להודיע לך על כך באמצעות פרטי הקשר שמסרת לנו. אם נבצע שינויים כאמור בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת - השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי מעיד על הסכמתך למסמכים המחייבים העדכניים, אך אנחנו עשויים לבקש ממך לאשר באופן אקטיבי את המסמכים המחייבים העדכניים. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המסמך המחייב הרלבנטי, עליך לחדול מלהשתמש באתר. בכל עת תוכל לעיין במסמכים המחייבים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.

המחאה

אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת המוזיאון בכתב ומראש. המוזיאון רשאי להעביר את זכויותיו באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו המוחלט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל כלפיך את התחייבויות המוזיאון לפי המסמכים המחייבים. בכלל זה, המוזיאון יהיה רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו לפי המסמכים המחייבים לכל גוף שתמנה עיריית תל אביב-יפו, ככל ותמנה, לצורך ניהול המוזיאון או תפעולו.

פנה אלינו

המוזיאון מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכויותיהם של משתמשי האתר, תושבי העיר והציבור הרחב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך מכל סיבה שהיא, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם – 

 • דואר: עיריית תל אביב-יפו, רחוב אבן גבירול 69, תל אביב-יפו 6416201;

 • טלפון: 3013*;

 • דואר-אלקטרוני: Info@taycm.org.il ;

עודכן לאחרונה: 3.9.2023