אורי וויינשטיין | בתים בתל־אביב

2023 | צריבה בלייזר ושמן על עץ לבוד