העיר שבפנים

משתתפות ומשתתפים

  • ספיר ברנבאום
  • מנוצ'י פרומר
  • דוד אוסונה די מנדס
  • לידור אביזמיל
  • אמלמל אבייה
  • בת שבע בנסימון
  • ויסדום גרייס מרסי מואבלו
  • פרסילה יבואה
  • נעמי לאטי
  • קורין לונינסקי