מלאכה ובטלה

משתתפות ומשתתפים

 • נועה גרוס אורי נועם
 • איילת שץ ולירון נרונסקי
 • איתמר גרוס ושחף רם
 • רחלי שרפשטיין ושאול כהן
 • אלון פרץ
 • מריה מרפלד
 • טל אלפרשטיין
 • ניב תשבי
 • עינת לידר
 • אשחר חנוך קלינגבייל
 • נור מינאווי
 • ליהי ניידיץ
 • ורדי בוברוב
 • נדב מצ׳טה
 • טל גולני
 • דוד וקסלר
 • אורי וויינשטיין
 • נעמי גיגר
 • עלית קרייז
 • אופיר ליברמן
 • דניאל אלחסיד
 • דוראר בכרי
 • אהרונה ישראל